دوشنبه / 25 تير 1397
 
تازه ها
 

راه اندازي سايت صنايع شيمي پوشش رنگ
سايت صنايع شيمي پوشش رنگ توليد كننده رنگهاي صنعتي و ...

راه اندازي سايت صنايع شيمي پوشش رنگ

 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 اعضاي هيئت مديره

 

1- احمد رهنما به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره
rahnama@pousheshrang.com
آقاي احمد رهنما عضو هيئت مديره
2- سعدی علی نیا به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل
s-alinia@pousheshrang.com
آقاي سعدي علي نيا رئيس هيئت مديره
3- مهرداد نقوي به سمت عضوو نايب رئيس هيئت مديره
آقاي مهرداد نقوي عضو هيئت مديره
4- منصور كوهپور به سمت عضو هيئت مديره
koohpoor@pousheshrang.com
آقاي منصور كوهپور مدير عامل
5- سعيد نيك سيرت به سمت عضو هيئت مديره
niksirat@pousheshrang.com
آقاي سعيد نيك سيرت نايب رئيس هيئت مديره