دوشنبه / 25 تير 1397
 
تازه ها
 

راه اندازي سايت صنايع شيمي پوشش رنگ
سايت صنايع شيمي پوشش رنگ توليد كننده رنگهاي صنعتي و ...

راه اندازي سايت صنايع شيمي پوشش رنگ

 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 پوششهاي حفاظتي صنايع سنگين (سرمايه اي)
خوردگی استهلاک طبیعی سرمایه است. که سالیانه در ابعاد یک کشور مبالغ بسیار گزافی را به خود اختصاص می دهد. برآورد آن در ایران کار مشکلی است ولی می تواند حداقل با مجموع صادرات فرش و پسته برابری داشته باشد
  • پوششهای پلی کربنات
  • آسترهای آلکیدی
  • آستر اپوکسی
  • آسترهای پلی اورتان
  • آسرتهای ونیلی
  • آستریهای رابری